نمونه کار شبکه ای 1

روش بدون بخیه و از داخل جراحی شده

بلفارو‌ چهار پلک، پلک پایین به روش بدون بخیه و از داخل جراحی شده

بلفاروپلاستی فوقانی

نمونه بلفاروپلاستی فوقانی بعد از شش ماه

بعد از سه ماه بعد از بلفارو‌لاستی هر چهار پلک

بلفارو‌لاستی هر چهار پلک – اسلایدر

بعد بلفارو پلاستی فوقانی

بلفاروپلاستی فوقانی – تصویر

بلفاروپلاستی پلک بالا

بلفاروپلاستی تحتانی به روش ترانس کونژ

بلفاروپلاستی تحتانی به روش ترانس کونژ

بلفارو فوقانی

نمونه بلفاروپلاستی فوقانی بعد از یک ماه

تک پروژه – گالری

پروژه خلاقانه – گالری

تک پروژه – تمدید شده

پروژه خلاقانه – تمدید شده

پروژه بسیار کوچک

keyboard_arrow_up