نمونه کارها ماسونری

روش بدون بخیه و از داخل جراحی شده

بلفارو‌ چهار پلک، پلک پایین به روش بدون بخیه و از داخل جراحی شده

تک پروژه – تمدید شده

تک پروژه – گالری

پروژه با لینک سفارشی

بلفاروپلاستی پلک بالا

پروژه دو

پروژه بسیار کوچک

بلفارو فوقانی

نمونه بلفاروپلاستی فوقانی بعد از یک ماه

پروژه خلاقانه – تمدید شده

بلفاروپلاستی فوقانی

نمونه بلفاروپلاستی فوقانی بعد از شش ماه

بلفاروپلاستی تحتانی به روش ترانس کونژ

بلفاروپلاستی تحتانی به روش ترانس کونژ

بعد از سه ماه بعد از بلفارو‌لاستی هر چهار پلک

بلفارو‌لاستی هر چهار پلک – اسلایدر

پروژه با لینک سفارشی در برگه جدید

پروژه خلاقانه – گالری

پروژه یک

بعد بلفارو پلاستی فوقانی

بلفاروپلاستی فوقانی – تصویر

keyboard_arrow_up