نگاهی اجمالی به کارهایی که ما برای
برندها و مشتریان آینده نگر انجام داده ایم

یکماه بعد بلفاروپلاستی پلک بالا

یکماه بعد بلفاروپلاستی پلک بالا

شش ماه بعد بلفارو فوقانی و لیفت مستقبم ابرو

شش ماه بعد بلفارو فوقانی و لیفت مستقبم ابرو

دو ماه بعد بلفارو فوقانی

دو ماه بعد بلفارو فوقانی

دو هفته بعد از بلفاروپلاستی چهار پلک

دو هفته بعد از بلفاروپلاستی چهار پلک

دو هفته بعد از بلفاروپلاستس فوقانی

دو هفته بعد از بلفاروپلاستس فوقانی

۶ ماه بعد از بلفاروپلاستی چهار پلک

۶ ماه بعد از بلفاروپلاستی چهار پلک

بعد بلافاروپلاستی فوقانی

بعد بلافاروپلاستی فوقانی

یک ماه بعد از بلفارو چهار پلک

یک ماه بعد از بلفارو چهار پلک

یکسال بعد از عمل بلفاروپلاستی فوقانی4

یکسال بعد از عمل بلفاروپلاستی فوقانی

روش بدون بخیه و از داخل جراحی شده

بلفارو‌ چهار پلک، پلک پایین به روش بدون بخیه و از داخل جراحی شده

بلفارو فوقانی و تزریق بوتاکس

یک ماه بعد بلفارو فوقانی و تزریق بوتاکس

بعد از عمل زیبایی پلک بالا

یک هفته بعد از عمل زیبایی پلک بالا

بعد از بلفاروپلاستی پلک بالا

یک ماه بعد بلفاروپلاستی فوقانی

بلفاروپلاستی فوقانی

نمونه بلفاروپلاستی فوقانی بعد از شش ماه

بعد از سه ماه بعد از بلفارو‌لاستی هر چهار پلک

بلفارو‌لاستی هر چهار پلک – اسلایدر

keyboard_arrow_up